Skemaer og vejledninger

Kulturministeriet har udarbejdet en samling af skemaer vejledninger for højskoleområdet:
https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/folkehoejskoler/administration-af-hoejskoler/skemaer-og-vejledninger/