Skattefri kørselsgodtgørelse

På højskoler kan ansatte få skattefri kørselsgodtgørelse. Den mest benyttede model er beløb efter statens takster.

Kørselsgodtgørelse

Ifølge SKAT er det muligt for virksomheder at anvende to takster for skattefri kørselsgodtgørelse til medarbejdere, der stiller egen transportmiddel til rådighed. (Se de aktuelle takster her).
Det fremgår samtidig af ansættelsesbekendtgørelsen, at højskolen skal bemyndige ansatte til kørselsgodtgørelse efter den høje takst, for at kunne benytte denne. Dog max for 20.000 km i kalenderåret. Ellers skal den lave takst bringes i anvendelse. Det vil være naturligt, at skolens bestyrelse tager stilling til spørgsmålet om hvilken sats der benyttes.

Bemyndigelse

Der er ikke fastsat nærmere regler for, hvilke kriterier der skal ligge til grund for en evt. bemyndigelse. På andre områder lægges der vægt på stillingens karakter. En tilgang kan være, at bemyndigelsen er relateret til en forventning om, at den ansatte kan stille privat transportmiddel til rådighed i forbindelse med arbejdet, når der er behov for det, og at det dermed vil være rimeligt, at det ikke alene er forbrugsstoffer, der kan dækkes ind af kørselsgodtgørelse. Er det derimod alene hvor det lejlighedsvist kan lade sig gøre, er det den lave takst.

Det er vigtigt, at skolen sørger for nødvendig dokumentation ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse, da mangelfuld dokumentation kan medføre skattepligt af den udbetalte godtgørelse.

Ofte stillede spørgsmål

Læs om