Selvevaluering

Højskolen skal løbende evaluere sin egen virksomhed og aktivitet i forhold til værdigrundlaget.

Selvevaluering hvert andet år

Mindst hvert andet år skal højskolens bestyrelse tage initiativ til, at der laves en selvevaluering af skolens virksomhed set i forhold til skolens værdigrundlag (jf. Lov om folkehøjskoler §17).

Bestyrelsen beslutter hvilke områder, der evalueres

Det behøver ikke være hele skolens virksomhed, der evalueres hver gang. Bestyrelsen kan fx beslutte, at det er dele af virksomheden (undervisning, kursustyper, samværet mv.) der efter tur evalueres og ses i forhold til skolens værdigrundlag.

Plan for evaluering mellem forstander og bestyrelse

En proces omkring planlægning og eksekvering kunne for eksempel være sådan, at bestyrelsen drøfter indholdet og omfanget af årets selvevaluering. Forstanderen bedes herefter udarbejde en plan for selvevalueringen, og planen godkendes af bestyrelsen inden den iværksættes.

Opfølgning på evaluering

Det kan være en god idé som led i planlægningen af evalueringen også at beskrive, hvordan skolen vil følge op på de opmærksomhedspunkter som evalueringen viser.

Ofte stillede spørgsmål