Regnskab og revision

Som tilskudsmodtagende skole er højskolerne underlagt de vilkår for regnskab og revision, der fremgår af Højskoleloven og i tilknytning hertil regnskabs- og revisionsbekendtgørelserne.

Bekendtgørelser om regnskab og revision

Højskolerne skal i deres administration og regnskabsførelse følge højskolernes regnskabsbekendtgørelse og revisionsbekendtgørelse. 

Regnskabsbekendtgørelsen

Regnskabsbekendtgørelsen fastsætter regler for regnskabsaflæggelse samt bestemmelser om anlægskartotek, afskrivning, resultatdisponering mv. 

Revisionsbekendtgørelsen

Revisionsbekendtgørelsen beskriver de generelle krav om revision og tilskudskontrol, og at udførelsen skal ske af en statsautoriseret eller registreret revisor. Desuden beskrives revisionens omfang og kravene til revisionsprotokol, kontrol af skolens tilskudsgrundlag, årselevtal, aldersbetingelser, kurserne og undervisningsplanernes opfyldelse af loven, aftaler, herunder husleje- og ejendomsaftaler, elevbetalingen, likvide midler, løn og ansættelsesvilkår, kontrakter, andre indtægter mv.

Du kan finde de aktuelle bekendtgørelser hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Find bekendtgørelser om regnskab og revision hos Slots- og Kulturstyrelsen

Revisortjekliste

Hos Slots- og kulturstyrelsen kan du ligeledes finde en revisortjekliste. 

Find revisortjeklisten i Slots- og Kulturstyrelsen oversigt over lovgivning og vejledninger

Ofte stillede spørgsmål

Ifølge skolens vedtægter, er det skolens bestyrelse, der er ansvarlig for at vælge en revisor.

Det er en fordel, at der vælges en revisor med erfaring i de frie skolers lovgivning. Der er ikke krav om, at det skal være en statsautoriseret revisor.