Puljer til forsøgs- og udviklingsvirksomhed

FFD administrerer puljer til forskellige former for forsøgs- og udviklingsvirksomhed. Det drejer sig om Folkeoplysningspuljen, Skoleudviklingspuljen og Mangfoldighedspuljen.

 

Folkeoplysningspuljen

Folkeoplysningspuljen giver midler til højskolernes arbejde med folkeoplysende aktiviteter i lokalområderne i Danmark. Der er frist for ansøgning d. 1. marts og d. 1. oktober.

Læs mere om Folkeoplysningspuljen

 

Skoleudviklingspuljen

Skoleudviklingspuljen støtter forsøgs- og udviklingsarbejde på højskolen og i højskoleundervisningen. Der er frist for ansøgning d. 1. marts og d. 1. oktober.

Læs mere om Skoleudviklingspuljen

 

Mangfoldighedspuljen

Mangfoldighedspuljen understøtter aktiviteter på højskolerne, der forventes at medvirke til, at skolerne får en mere mangfoldig elevgruppe.

Læs mere om Mangfoldighedspuljen

Ofte stillede spørgsmål

Ved afrapportering til puljerne skal der udarbejdes et præcist regnskab med dertilhørende nummererede bilag, som hvert udgiftspost henviser til.