Praktik under et højskoleophold

Højskoleelever kan deltage i et tidsbegrænset praktikforløb under deres højskoleophold, men skal altid overnatte på skolen.

Mulighed for studie- eller erhvervspraktik

Højskolerne har mulighed for at tilrettelægge praktikordning for skolens elever. Praktikordningen kan for eksempel være brobygning, studie- og erhvervspraktik eller lignende. Praktikordningen skal være i sammenhæng med den undervisning eleven modtager og være beskrevet i indholdsplanen for kurset.

Praktik må maksimalt udgøre 1/7 del af kursustiden

Praktikordningen må etableres på kurser af mindst fire ugers varighed og kan maksimalt udgøre 1/7 af kursustiden.

Eleven skal overnatte på skolen

Det er en forudsætning for tilrettelæggelsen af en praktik, at eleven overnatter på skolen. Kravet om, at eleven skal overnatte på skolen kan sætte begrænsninger for praktikmuligheder i en større afstand fra skolen.

Ofte stillede spørgsmål

Læs om