Økonomi

FFD laver hvert år et samlet regnskab for skoleformen. Samtidig laves et regneark med alle skolers individuelle regnskaber sat op efter antal af årselever.

Begge dele kan hentes her:

https://ffd.dk/administration/institutionen/oekonomi-regnskab-og-revision/