Mentorordning - tillægstakst

Højskoler, der deltager i mentorordningen, modtager en tillægstakst, såfremt eleven og højskolen opfylder bestemte betingelser.

Hvad er mentorordningen?

Mentorordningen er et tilbud til unge under 25 år uden en kompetencegivende ungdomsuddannelse og med en uddannelsesplan udarbejdet af UU i Danmark.

Betingelser for ydelse af tillægstakst

Der ydes en tillægstakts (jf. takskataloget) til højskoler med elever under 25 år. Forudsætningen er, at skolen kan dokumentere følgende:

  • Den unge er ikke fyldt 25 år ved kursets begyndelse og er uden en kompetencegivende ungdomsuddannelse.
  • Højskoleopholdet indgår i en uddannelsesplan udarbejdet af hjemkommunen(UU) i Danmark.
  • Skolen stiller en mentor til rådighed for den unge.

Der ydes en mindre tillægstakst til elever uden en uddannelsesplan, men som er under 25 år og ikke har en kompetencegivende ungdomsuddannelse. (Jf. takstkataloget).

Læs mere om mentorordningen

Ofte stillede spørgsmål

Nej, kun elever med en uddannelsesplan udarbejdet af UU i Danmark er omfattet.

Læs om