Markedsføringsloven

Som det fremgår af notatet, så er det især ved kurser o.l., der ikke er omfattet af højskoleloven og som kan betragtes som 'kommerciel ydelse', at markedsføringsloven skal følges. Derimod ikke når der er tale om kurser af almen oplysende karakter. 

Se notatet om højskoler og markedsføringsloven.