Lovgivning

De primære love for højskoleområdet fremgår af ministeriets oversigt:

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/folkehoejskoler/administration-af-hoejskoler/lovgivning-om-folkehoejskoler/