Lov om folkehøjskoler

Lov om folkehøjskoler er folkehøjskolernes primære lovgrundlag. Her på siden finder du en kort beskrivelse af de områder loven regulerer.

Lov om folkehøjskoler

Højskoleloven, eller lov om folkehøjskoler som den formelt hedder, er skoleformens hovedlov. Den indeholder lovbestemmelser om formål, værdigrundlag og virksomhed, godkendelse og tilsyn, statstilskud, regnskab og revision, statslig elevstøtte mv.

Find Lov om folkehøjskoler hos Slots- og Kulturstyrelsen

Ofte stillede spørgsmål