Kursusbevis

Højskoler skal efter anmodning fra en elev kunne udstede et bevis til elever der har afsluttet et kursus. Kurset skal have været af en længde på mindst 4 uger. Dette fremgår af højskolelovens § 15, stk. 5.

Sikre data til kursusbevis

Det medfører, at højskolen skal sikre sig stamdata på eleven (som f.eks. navn, adresse, cpr-nummer, holdnavn) til fremtidig identifikation af person og kursus. Oplysningerne skal som udgangspunkt opbevares tidsubegrænset. Herved kan højskolen udstede et kursusbevis på forlangende fra eleven. 

Slettet data?

Har højskolen slettet stamdata fra tidligere år må højskolen i konkrete tilfælde forsøge at lave et kursusbevis ud fra oplysninger, herunder elevens egne, der er tilgængelige. 

Beskrivelse i persondatamappe

Det anbefales, at højskolen beskriver procedurerne for opbevaring af stamdata og beskriver hjemlen i højskoleloven vedrørende opbevaring af stamdata i højskolens eventuelle persondatamappe eller lignende. 

Ofte stillede spørgsmål

Læs om