Kurser

Hvor lang er en kursusuge?

Selv om loven omtaler en kursusuge som 7 dage, så fremgår det af Kulturministeriets vejledning om årsplaner, at det anerkendes, at kursets første dag er ankomstdag og sidste dag er afrejsedag (gælder ikke på kurser, som er kortere end en uge).

Ex: Et ugekursus starter en søndag med ankomst sidst på eftermiddagen med velkomstforedrag efter aftensmaden og afrejse sker efterfølgende lørdag efter morgenmad og evt. morgensamling.
Er der derimod tale om et forløb på under en uge (4 døgn), skal der være 4 x 24 timer.

Må kurser tilrettelægges for bestemte grupper?

Kurser må gerne tilrettelægges omkring bestemte temaer og emner, men ikke for bestemte grupper, da kurserne skal være åbne for alle (singlekursus går fx ikke, men derimod gerne et kursus om singleliv).

Må kurser tilrettelægges i samarbejde med ekstern partner?

Ja, hvis højskolen står for mindst 25 % af undervisningen, og tilmeldingen går til højskolen, og at kurset er åbent for alle.

Når kurserne skal være åbne for alle, må man så ikke afvise en ansøger?

Man må fx gerne afvise gengangere. I det hele taget må man gerne afvise elever, hvor det af skolen vurderes, at der ikke kan være tale om et rimeligt udbytte af opholdet. Ligeledes kan et ønske om bredde på et hold berettige til ikke at optage i den rækkefølge, tilmeldinger indkommer.

Kan et kursus midlertidig afbrydes under en ekskursion?

Hvis man på et kursus på mere end 12 uger ønsker at være borte fra skolen i en længere periode end ekskursionsreglerne muliggør, kan man afbryde opholdet undervejs, og genoptage kurset efter hjemkomsten.

Kan man tegne afbestillingsforsikring?

Det er muligt via Europæiske Rejseforsikring at tegne en afbestillingsforsikring til et højskoleophold. Prisen er 6% af kursets pris (dog minimum 100 kr), og forsikringen gælder, hvis man ikke kan komme afsted eller må afbryde højskolekurset pga. fx sygdom. 

Betingelserne for dækning kan læses her.
Det er en betingelse, at forsikringen er tegnet samtidig med eller FØR, man betaler depositum til højskolen.
Man kan læse om og tegne forsikringen via Europæiske's hjemmeside