Kommunal støtte

Hvornår skal kommunen betale det fulde beløb til skolerne, herunder statstilskudsandelen?
Hvis højskoleopholdet indgår i en aktiveringssammenhæng, skal kommunen også betale statstilskudsandelen til Højskolen. Dette gælder således, hvis eleven er på kontanthjælp, starthjælp, under forrevalidering, får sygedagpenge m.v.