Klager over højskoleophold

En højskole en fri skole, og det betyder, at en højskoles øverste myndighed er skolens bestyrelse, som man kan klage til, hvis man er utilfreds med oplevelser eller afgørelser. Klager kan ikke indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen er tilsynsmyndighed, ikke klageinstans

Kulturministeriet har oplyst, at selv om opgaven med at føre tilsyn med højskolerne tilfalder Slots- og Kulturstyrelsen, er styrelsen ikke klageinstans i forhold til de enkelte kursers afvikling. Eventuelle klager bør i stedet rettes til højskolens bestyrelse, der er skolens øverste myndighed. 

Se Slots- og Kulturstyrelsens side vedrørende klager over højskoleophold

Ofte stillede spørgsmål