Klager

Ministeriet har oplyst, at selv om opgaven er at føre tilsyn med højskolerne, er man ikke klageinstans i forhold til de enkelte kursers afvikling. Eventuelle klager bør i stedet rettes til højskolens bestyrelse, der er skolens øverste myndighed. Se nærmere:

https://slks.dk/omraader/kulturinstitutioner/folkehoejskoler/klager-over-hoejskoleophold/