Juridisk bistand

FFDs yder juridisk rådgivning og vejledning til skoler og personlige medlemmer af foreningen. Jf. FFD’s personaleoversigt.

Er der behov for omfattende juridisk bistand kan det være nødvendigt at søge ekstern hjælp. FFD har her skabt kontakt til flere jurister med bl.a. stor personalejuridisk erfaring – se:

https://ffd.dk/administration/institutionen/juridisk-bistand/