Juridisk bistand

FFD yder rådgivning om bl.a. juridiske spørgsmål. Det er også muligt at opsøge ekstern juridisk rådgivning.

FFD rådgiver om juridiske forhold

Hvis man er tilknyttet en højskole eller er personligt medlem af FFD, har man altid mulighed for at søge rådgivning og vejledning hos FFD. Dette gælder også spørgsmål af juridisk karakter.

Kontakt FFD's rådgivning

Ekstern advokatbistand

Er der behov for mere omfattende juridisk sparring, sagsbehandling eller en bisidder ved konkrete sager kan det være nødvendigt med ekstern advokatbistand.

FFD bliver med mellemrum kontaktet af skoler, der ønsker en anbefaling med hensyn til ekstern juridisk bistand ved afskedigelser og ansættelser.

FFD har derfor lavet aftale med nedenstående jurister, der alle har stor erfaring, blandt andet med personalejura, om at foreningen kan opføre dem på hjemmesiden som personer, højskoler kan rette henvendelse til. Det er den enkelte skole, der selv afholder alle udgifter ved den juridiske bistand, og FFD anbefaler, at de økonomiske vilkår fastlægges ved kontaktetableringen.

 ________________________

Advokat Jens Brusgaard - Trolle Advokatfirma

Vesterballevej 25
7000 Fredericia

Mobil: + 45 22 62 03 44
E-mail: jbr@trolle-law.dk
www.trolle-law.dk

 ________________________

Advokat Pernille Backhausen - Sirius Advokater

Dampfærgevej 10, 2. sal
2100 København Ø

Tlf.: 88 88 85 02
Mobil: 40 34 23 64
E-mail: pb@siriusadvokater.dk
www.siriusadvokater.com

 ________________________

Advokat Helene Amsinck - Helene Amsinck Advokatfirma

Ny Banegårdsgade 55, 3. sal.
8000 Aarhus C

E-mail: advokat@heleneamsinck.com
Mobil: +45 20 19 74 74

 ________________________

Juridisk rådgivning om byggeretlige emner

Advokat Lars Gregersen - Horten Advokatpartnerselskab

Frederiks Plads 36 
8000 Aarhus C

E-mail: lag@horten.dk
Mobil: +45 52 34 41 86

 ________________________

Ofte stillede spørgsmål