Indkøb

FFD og Efterskoleforeningen har i fællesskab oprettet Skoleindkøb, der giver mulighed for store rabatter på varer, som de frie kostskoler har behov for.

Samtidig har FFD tegnet et såkaldt foreningsabonnement med SKI, der betyder, at alle højskoler, der ønsker det, har mulighed for at oprettet et brugerabonnement og dermed få adgang til at anvende SKI's aftaler uden at oprette selvstændigt abonnement.et såkaldt

Se: https://ffd.dk/administration/institutionen/indkoeb/