Indkøb

Midler skal forvaltes til størst mulig gavn for skolens højskolevirksomhed. Som højskole har man mulighed for at melde sig ind i Skoleindkøb, og for at benytte Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI).

Højskolens midler skal bruges forsvarligt

Højskolen er forpligtet til at forvalte sine midler, så de kommer til størst mulig gavn for skolens højskolevirksomhed (undervisning og samvær). Desuden kontrolleres skolen af en revisor ved en forvaltningsrevision, der skal sikre, at skolen udøver sparsommelighed, effektivitet og produktivitet. Dette skal bl.a. ske i forbindelse med indkøb til skolen.

Spar penge på indkøb

Højskolerne kan ofte spare penge på indkøb gennem forskellige abonnementer og medlemskaber. Da der ofte købes stort ind, kan det være en idé at orientere sig om de forskellige muligheder for besparelser. 
 

Bliv medlem af Skoleindkøb

FFD og Efterskoleforeningen har i fællesskab oprettet indkøbsforeningen Skoleindkøb. Det anbefales, at man som højskole melder sig ind i Skoleindkøb, der giver mulighed for store rabatter på varer, som de frie kostskoler har behov for.

Læs mere om Skoleindkøb

Foreningsabonnement hos SKI

FFD har tegnet et såkaldt foreningsabonnement hos Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI). Det betyder, at alle højskoler, der ønsker det, har mulighed for at oprette et brugerabonnement og dermed få adgang til SKI's aftaler uden at oprette et selvstændigt abonnement.

Læs mere hos SKI

Ofte stillede spørgsmål

Årskontingent for medlemskab i Skoleindkøb baseres på skolens årselevtal.

Læs mere om indmeldelse i Skoleindkøb

Der er ikke krav om en indkøbspolitik, men med kravene om sparsommelighed mv. skal skolen kunne dokumentere over for revisor, at f.eks. indkøb er foretaget på den mest fornuftige og økonomisk gode måde.

Som udgangspunkt skal skolen tage det billigste tilbud, men der kan tages skyldige hensyn til f.eks. at handle lokalt for at støtte det lokale erhvervsliv eller pga. praktiske forhold. Ved større indkøb skal skolen overveje at indhente flere tilbud.