Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU)

Højskolepædagogisk Uddannelse (HPU) er et 1-årigt uddannelsesforløb, der udbydes af FFD.

HPU er højskolernes pendant til gymnasiernes pædagogikum og sigter mod at styrke lærernes pædagogiske refleksion over egen praksis og bidrage med viden om den historie og tradition, som højskolen er en del af. HPU udløser et varigt, pensionsgivende kvalifikationstillæg

Højskolepædagogisk uddannelse (HPU) styrker din pædagogiske praksis som underviser og kostskolelærer. Uddannelsen giver dig ny inspiration, et fællesskab med andre højskolelærere og ruster dig til refleksion over højskolens historie, tradition og virke.

Du kan læse mere om kravene, udbud, pris m.m. her

Lærere der har gennemført Højskolepædagogisk Uddannelse og modtaget et kursusbevis, ydes der et pensionsgivende, varigt kvalifikationstillæg på 6.600 kr. årligt. Efter yderligere 2 års ansættelse hæves tillægget til 13.100 kr. årligt (grundbeløb 31. marts 2012).

For lærere der har gennemført HPU i perioden 2005-2008 gives der et tillæg på 26.200 kr. årligt (grundbeløb 31. marts 2012).

 

.