Hjemmeside - lovkrav

Lovgivningen på højskoleområdet stiller en række specifikke krav til oplysninger, der skal fremgå af en højskoles hjemmeside.

Loven stiller krav til højskolens hjemmeside

Ifølge højskoleloven og tilskudsbekendtgørelsen skal følgende fremgå af højskolens hjemmeside: 

  • Skolens vedtægter med dato for godkendelse og offentliggørelse – L § 5 stk.3 og TB §7 stk. 6 
  • Årsplanen - oversigt over årets kurser og øvrige aktiviteter – L §17 stk. 2
  • Værdigrundlaget – L §17 stk. 1 (evt. som en del af skolens vedtægter)
  • En beskrivelse af højskolens strategi for vejledningsindsatsen - L §15 stk. 4
  • En beskrivelse af højskolens mentorindsats – TB §30 stk. 1, 3

(L: Lov om folkehøjskoler, TB: Tilskudsbekendtgørelsen)

Der føres tilsyn med indholdet på hjemmesiden

Slots- og kulturstyrelsen fører tilsyn med bl.a. indhold på højskolernes hjemmeside. 

Inspiration til vejledning og mentorindsats

FFD's udviklingsafdeling arbejder med både vejledningsområdet og mentorindsatsen. Her kan du finde mere information, og inspiration til hvad der skal stå på højskolens hjemmeside. 

Læs om vejledningsområdet

Læs om mentorordning

Ofte stillede spørgsmål