Ifølge højskoleloven skal følgende fremgå af højskolens hjemmeside: 

  • Skolens vedtægt med dato for godkendelse og offentliggørelse – L § 5 stk.3 og TB §7 stk. 6 
  • Årsplanen - oversigt over årets kurser og øvrige aktiviteter – L §17 stk. 2
  • Værdigrundlaget – L §17 stk. 1 (evt. som en del af skolens vedtægter)
  • En beskrivelse af højskolens strategi for vejledningsindsatsen - L §15 stk. 4
  • En beskrivelse af højskolens mentorindsatsen – TB §30 stk. 1, 3

(L: højskoleloven nr. 1605 af 26/12/2013, TB: Tilskudsbekendtgørelsen nr. 1066 af 13/10.2019)

Slots- og kulturstyrelsen fører tilsyn med bl.a. indhold på højskolernes hjemmeside.