Foredrag på højskole

Der findes ingen aftaler for honorering af foredragsvirksomhed. Aflønning aftales med den enkelte højskole.

Generelt anbefales det at træffe forudgående aftale om honorering. En aftale om honorering bør indeholde: 
Et honorar for foredraget.
Betaling af udgifter til materiale, dias, overheads og leje af forevisningsudstyr. Betaling af udgiften til befordring, hotel og andre afholdte omkostninger.

Udgifterne til befordring, forplejning og hotel vil typisk kunne aftales at følge statens regler.

Påtager man sig at holde foredrag, uden at der forud er truffet aftale om honoreringen, er man berettiget til at sende en rimelig regning.

Vejledende AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor se 
Dansk Magisterforenings lønguide for timelønsansat som underviser