Foredrag - honorar

Højskolerne hyrer ofte foredragsholdere til forskellige aktiviteter, men der er ikke indgået en generel aftale om aflønning for foredrag på højskoler.

Den enkelte højskole fastsætter honorar

Der findes ingen aftaler for honorering af foredragsvirksomhed. Aflønning aftales med den enkelte højskole.

Indgå en aftale på forhånd

Generelt anbefales det at træffe forudgående aftale om honorering. Påtager man sig at holde foredrag, uden at der forud er truffet aftale om honoreringen, er man berettiget til at sende en rimelig regning.

Hvad dækker et honorar?

En aftale om honorering bør indeholde: 

  • Et honorar for foredraget.
  • Betaling af udgifter til materiale eller leje af forevisningsudstyr.
  • Betaling af udgiften til befordring, hotel og andre afholdte omkostninger.

Udgifterne til befordring, forplejning og hotel vil typisk kunne aftales at følge statens takster. 

Vejledende takster i den offentlige sektor

Dansk Magisterforening har en oversigt over vejledende AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige sektor.

Se Dansk Magisterforenings lønguide om honorar og timeløn

Ofte stillede spørgsmål

Normalt udbetales der et honorar, der så beskattes som B-indkomst.

Læs om