Flyttedage

Højskoler kan fire gange i løbet af et skoleår vælge at flytte én undervisningsdag fra en kursusuge til en anden inden for samme kursus. Dette gælder for kurser af mindst 12 ugers varighed og kaldes 'flyttedage'.

Højskoler har fire flyttedage pr. skoleår

Inden for hvert skoleår har man fire flyttedage (jf. Tilskudsbekendtgørelsen § 12 stk. 4). Det vil sige, at man fire gange på kurser af mindst 12 uger kan flytte én undervisningsdag fra en kursusuge til en anden inden for samme kursus. Kravet til undervisningstimetallet i den reducerede uge er 17 timer mens det i den forøgede uge vil være 25 timer.

Flyttedage går på tværs af kursusuger

Det betragtes ikke som en flyttedag, hvis man inden for den enkelte kursusuge ændrer på, hvilke dage der er undervisningsdage. Ex: Hvis ugerne på et kursus går fra søndag til lørdag, kan man godt vælge at ’flytte’ mandagens undervisning til den kommende lørdag, uden at der er tale om en flyttedag. Der er alene tale om flyttedage, når det går på tværs af kursusugerne.

Flyttedage kan ikke benyttes til at afkorte kurser

Man kan ikke ved anvendelse af en flyttedag afkorte et kursus med en dag, da det alene er undervisningen, der kan flyttes.

Ofte stillede spørgsmål

Kursusugerne starter altid med den ugedag, hvor ankomsten foregik, medmindre der har være kursusafbrydelser undervejs i form af ikke hele uger.