Finanslov

De årlige statslige tilskud til højskoleområdet bliver fastsat i de årlige finanslove. Forslaget til finanslov bliver normalt offentliggjort i august måned.

Hvad tilskuddet er til højskolernes drift fremgår af ministeriets takstkatalog og kan læses her