Finanslov

Tilskuddet til højskolerne fastsættes hvert år på finansloven. Nedenfor finder du information om de seneste års finanslove.

Finansloven fastsætter tilskuddet til højskolerne

Tilskuddet til højskolerne fastsættes hvert år på finansloven. Dette gælder både størrelsen af faste og aktivitetsbestemte tilskud. Samtidig viser finanslovenes budgetoversigt den forventede takstudvikling de kommende 3 år. Nedenfor finder du information om de seneste års finanslove. 

Orientering om Forslag til Finanslov 2024

Den 31. august 2023 har regeringen offentliggjort finanslovsforslaget for 2024. Og igen i år er der ikke indbygget generelle besparelser på højskoleområdet. Den samlede udgift til skoleformen i 2024 er beregnet til 854 mio. kr.

Takststrukturen er uændret, og sammenlignet med FL2023 er der for alle takster tale om en stigning på 4 % svarende til den beregnede pris- og lønregulering. Det samme gælder for grundtilskuddet.

Af finanslovsforslagets budgettal frem til og med 2027 fremgår det, at der heller ikke for nuværende budgetteres med besparelser i de kommende år. 

Hele finanslovsforslaget for højskoleområdet kan ses på: FFL2024– fra side 206. 

En oversigt med bl.a. de foreslåede takster kan ses her

Information om finanslov 2023

Forslag til finanslov 2023 blev offentliggjort den 31. august 2022

Orientering om FFL 2023

Uddrag af forslag til finanslov 2023

 

Information om finanslov 2022

Forslag til finanslov 2022 blev offentliggjort den 30. august 2021

Takstkatalog 2022

Orientering om FFL 2022

Uddrag af forslag til finanslov 2022

Information om finanslov 2021

Forslag til finanslov 2021 blev offentliggjort den 31. august 2020

Takstkatalog 2021

Orientering om forslag til finanslov 2021

Uddrag af forslag til finanslov 2021

Information om finanslov 2020

Forslag til finanslov 2020 blev offentliggjort den 2. oktober 2019

Takstkatalog 2020

Orientering om forslag til finanslov 2020 - med takster 

Uddrag af forslag til finanslov 2020

Information om finanslov 2019

Forslag til finanslov 2019 blev offentliggjort den 30. august 2018

Takstkatalog 2019

Orientering om forslag til finanslov 2019 - med takster 

Uddrag af forslag til finanslov 2019

Information om finanslov 2018

Forslag til finanslov 2018 blev offentliggjort den 31. august 2017

Takstkatalog 2018

Orientering om forslag til finanslov 2018 - med takster 

Uddrag af forslag til finanslov 2018

Information om finanslov 2017

Forslag til finanslov 2017 blev offentliggjort den 30. august 2016

Orientering om forslag til finanslov 2017 - med takster 

Uddrag af forslag til finanslov 2017

Information om finanslov 2016

Forslag til finanslov 2016 blev offentliggjort 29. sept. 2015

Orientering om forslag til finanslov 2016 (- med takster)

Uddrag af forslag til finanslov 2016

 

Find gældende takstkatalog hos Slots- og Kulturstyrelsen

Takstkataloget opdateres årligt i henhold til finansloven. Det gældende takstkatalog kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, se i højremenuen.

Find takstkataloget hos Slots- og Kulturstyrelsen 

Ofte stillede spørgsmål

Finansloven vedtages som udgangspunkt i slutningen af det år, der ligger forud for finansåret. Der kan være tilfælde, hvor den først kan vedtages i samme år som den er gældende for. Dette sker ved særligt krævende forhandlinger.