Energimærkning

Energimærket er en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand. Højskoler, der får dækket mere end 50% af deres udgifter af offentlige midler, skal have foretaget en energimærkning.

Energimærkning kan være lovpligtig

Af Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser fremgår, at alle bygninger på over 250 m2, der ejes eller anvendes af offentlige institutioner, skal være i besiddelse af en energimærkning.

Visse højskoler skal have en energimærkning

Højskoler, der får dækket mere end 50% af deres udgifter af offentlige midler, betragtes her som en offentlig institution og skal dermed have foretaget en energimærkning.

Højskoler, der får dækket mindre end 50% af deres udgifter af offentlige midler, er ikke omfattet af kravet om regelmæssig energimærkning og der vil kun være krav om energimærkning i forbindelse med salg, udleje og overdragelse af bygninger.

Energimærkningen gælder i 10 år

Energimærkning foretages af certificerede energimærkningsfirmaer og har virkning i 10 år, hvorefter fornyelse skal ske.

Find bekendtgørelserne på retsinformation

Du kan finde Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og Bekendtgørelse om energimærkning af bygningerretsinformation.dk.

 

Ofte stillede spørgsmål

Energimærket er en standardiseret og dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand beregnet ud fra normal brug af bygningen. Heri indgår energiforbruget til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning. Vandforbrug kan indgå.

Alle højskoler, der får dækket deres udgifter med mere end 50% fra offentlige tilskud.

Læs om