Elevfonde og støtteforeninger mv.

En del højskolers elevforeninger, støtteforeninger mv. har oprettet fonde til støtte for mindre bemidlede personer, der gerne vil på højskole.

Grundlag

Lovens bestemmelser om egenbetalingen er, at alle elever skal betale for deltagelse i højskoleopholdet i overensstemmelse med reglerne om mindste egenbetaling. Tilskuddet er altså betinget heraf.
Hvordan den enkelte elev/kursist skaffer midlerne til egenbetalingen – om det er ved arbejde, forældre, som gave elle fra fonde – er ikke afgørende. Midler må blot ikke komme fra skolens egen økonomi, da lovens bestemmelser om egenbetaling i så fald ikke vil være overholdt.

Adskilte økonomier

Så er der tale om en fond til støtte af højskoleelever, må den ikke være en del af skolen og skolens regnskab. Der må fx ikke indbetales til fonden via en konto eller mobilepay, som er oprettet i skolens navn.

Det er op til den forening eller lignende, der ’ejer’ fonden at beslutte, hvordan reglerne for tildeling af midler skal være, og hvilke personer, der skal tage stilling til evt. tildeling fra fonden.
Hvis fonden erhverver midler fra indsamlinger, er det vigtigt, at man følger gældende regler for indsamlinger.

Ofte stillede spørgsmål

Læs om