Elever og undervisning

Undervisningen skal foretages af enten forstander eller en ansat lærer. Der er to måder en lærer kan være ansat på. Enten som fastansat (fuld- eller deltids) eller som timelærer, og aflønningen skal følge de indplaceringer (fastansatte) og satser (timelærere), der fremgår af løncirkulæret.

25% af timerne skal læses af fastansatte.

Det er ikke muligt at have elever, der deltager på lige fod uden at tælle dem med i tilskudsgrundlaget. Så hvis man fx kommer i den situation, at der ikke er et flertal af danske elever, kan man ikke blot undlade at tælle alle udenlandske elever med. Man vil i det tilfælde miste tilskuddet til hele kurset.