Egenbetaling

Hvad betyder det, at skolen kan nedsætte egenbetalingen efter individuel vurdering?

Folkehøjskolerne har lov til i særlige tilfælde at nedsætte elevens egenbetaling efter individuel vurdering (jvf. UVM's informationsskrivelse Reglerne for elevbetaling på frie kostskoler 2010). Elevens betaling skal dog mindst være halvdelen af den på Finansloven fastsatte mindsteugepris for et højskoleophold.