Egenbetaling

Folkehøjskolerne har lov til i særlige tilfælde at nedsætte elevens egenbetaling efter individuel vurdering (læs mere her). Elevens betaling skal dog mindst være halvdelen af den på Finansloven fastsatte mindsteugepris for et højskoleophold.

FFD har lavet en beregning på prisen for kost hhv logi på et langt højskolekursus. Kost udgør 30 kr om dagen og logi udgør 20 kr om dagen.
Disse priser kan bruges, hvis en kommune spørger i forhold til at skulle fratrække kost og/elelr logi.