Dagelever

Højskoler er som udgangspunkt kostskoler, men skolerne kan i begrænset omfang optage dagelever.

Højskolerne kan optage dagelever i begrænset omfang

Selv om højskolerne som udgangspunkt er kostskoler, fremgår det af højskoleloven, at skolerne i begrænset omfang kan optage dagelever. En dagelev bor ikke på skolen, men indgår ellers på lige fod med de øvrige elever i skolens aktiviteter. Det være sig undervisning, pædagogisk tilrettelagt samvær og samvær i øvrigt.

Dagelever må højst udgøre 15% af årselevtallet

En skoles dagelever må højst udgøre 15% af årselevtallet i skoleåret. Da begrænsningen er i forhold til hele skoleåret, vil det være muligt at tilrettelægge kurser alene for dagelever.
(Begrænsningen af dagelever gælder ikke Johan Borups Højskole og Suhrs Højskole.)

Mindre tilskud og egenbetaling

Skolen modtager et mindre tilskud for en dagelev, idet en dagelev tæller i opgørelsen over årselever med 70%. Kravet til mindste egenbetaling er reduceret tilsvarende.

Ofte stillede spørgsmål