Byggeri og udbudsregler

En højskole er en ’privat selvejende institution’ og derfor, som udgangspunkt, ikke omfattet af krav om offentlig licitation.

Højskolerne er ikke underlagt tilbudsloven

Højskolerne er ikke underlagt bestemmelserne i tilbudsloven, bl.a. fordi de statslige tilskud ikke er målrettet et konkret byggeprojekt, og fordi højskolernes statstilskud, i mange tilfælde, ikke udgør mere end 50 % af de samlede indtægter. En højskole er dermed en ’privat selvejende institution’ og derfor ikke omfattet af krav om offentlig licitation. 

Indhent tilbud fra flere entreprenører

Det ovenstående betyder at højskolen selv kan vælge, hvilke entreprenører der skal afgive tilbud på et byggeprojekt, blot man overholder standardvedtægtens krav om, at bestyrelsen skal forvalte højskolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen, og sørge for at der tages skyldige økonomiske hensyn. Det krav opfyldes ved at indhente flere tilbud, men der er ikke noget krav om hvor mange.

Det kan være en god idé at følge de anvisninger om praksis, der indgår i tilbudsloven, hvor man ved udbud oplyser hvor mange bud der indhentes, og hvilke kriterier der vælges ud fra. 

Se tilbudsloven

Store byggerier kan være omfattet

Hvis byggeriet overstiger EU-tærskelværdien på ca. 40 mio. kr. excl. moms træder udbudslovens regler i kraft, og det skal man som højskole være opmærksom på. 

Juridisk bistand

Det kan være en fordel at lade en advokat med speciale i byggesager se udbudsmaterialet igennem, og evt. give råd i forhold til gennemførelsen af processen og valg af entrepriseform. Hvis der i processen opstår tvister, kan det være afgørende, at grundlaget er på plads. 

Besøg siden om juridisk bistand 

Skoleindkøb

Desuden har Efterskoleforeningen og FFD lavet en indkøbsforening, Skoleindkøb, som kan hjælpe med vejledning og råd i forbindelse med valg af byggerådgiver m.m.

Ofte stillede spørgsmål