Betalingslov

Kommuner skal i visse tilfælde betale for et højskoleophold under betalingsloven. Det sker med reference til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og betyder at kommunen skal betale det tilskud, som højskolen normalvis ville have fået fra staten.

Hvad er betalingsloven?

Betalingsloven betyder, at kommunerne skal betale det tilskud, som højskolen ville have fået fra staten, hvis eleven ikke havde været omfattet af betalingsloven. Betalingsloven omfatter langt de fleste ordninger for elever på offentlig forsørgelse. 

Tilmelding

Kommunen benytter ”Tilmeldingsblanket A” med reference til lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Blanketten og vejledning til udfyldning af blanketten er også bilag til Bekendtgørelsen om betaling for visse
uddannelsesaktiviteter på Kulturministeriets område i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.Det er vigtigt at aftalen med kommunen er underskrevet af begge parter før eleven påbegynder kurset. 
 
 


Betaling

Påbegyndelse af et uddannelsesforløb forudsætter, at der er indgået aftale om proceduren for betalingen (betalingsaftale) mellem højskolen og kommunen eller anden aktør. Betalingsfristerne skal fremgå af betalingsaftalen. Højskolen beregner og opkræver betaling hos kommunen eller den anden aktør efter de takster, der følger af Kulturministeriets takstkatalog for folkehøjskoler. 

Find det gældende takstkatalog hos Slots- og Kulturstyrelsen  

Ofte stillede spørgsmål