Beredskabsplaner

Alle højskoler bør udarbejde en beredskabsplan for at forberede de ansatte på deres opgaver og pligter i forskellige krise- og beredskabssituationer. Her kan du finde FFD's inspirationsmateriale til udarbejdelse af beredskabsplan.

Alle højskoler bør have en beredskabsplan

Hver enkelt skole bør udarbejde en beredskabsplan, bestående af en generel vejledning og instrukser i forhold til ulykker og alvorlige hændelser inden for skolens forskellige områder. Formålet med en beredskabsplan er at forberede alle ansatte på deres opgaver og pligter i relation til en række udvalgte og relevante krise- og beredskabssituationer. På den måde kan såvel små som store kriser håndteres præventivt, professionelt og effektivt, for at de potentielle konsekvenser minimeres mest muligt.

Inspiration til højskolens beredskabsplan

FFD har udarbejdet materiale om beredskabsplaner. Materialet skal ikke ses som en samlet beredskabsplan, som den enkelte skole kan anvende. Derimod er der tale om en generel beskrivelse og en række eksempler fra eksisterende skolers beredskabsplaner til inspiration og til evt. genbrug af enkeltdele.

FFD's vejledning til beredskabsplan (word)

 

Beredskabsplan for håndtering af seksuelle krænkelser

FFD har udarbejdet materiale, som skolerne kan lade sig inspirere af i udviklingen af et beredskab i forbindelse med seksuelle krænkelser. Der er både gode råd til hvordan man kan agere ift. eleven, og information om særlige juridiske forhold, der kan gøre sig gældende. Det kan være af strafferetlig, dataretlig, arbejdsmiljøretlig eller ansættelsesretlig karakter.

Se mere om juridiske forhold ift. krænkelser

Se mere om håndtering af henvendelser og krænkelser

 

Relevante kurser

FFD udbyder kurser, der kan være relevante for medarbejderne i forbindelse med krisehåndtering.

Kursus i psykisk førstehjælp

Det drejer sig fx om Kursus i psykisk førstehjælp til unge, der giver kursusdeltageren viden om psykiske sygdomme og kriser, og kompetencer til at kunne handle, hvis en elev viser tegn på psykisk mistrivsel.

Se FFD's kursuskalender 

Ofte stillede spørgsmål

Højskoler bør have en beredskabsplan, så personale og elever er klar over hvordan de skal agere i en krisesituation.