Bekendtgørelse om tilskud til folkehøjskoler

En godkendt folkehøjskole kan modtage tilskud i henhold til lov om folkehøjskoler og tilskudsbekendtgørelsen. Tilskuddets størrelse fastsættes på finansloven og det gældende takstkatalog.

Hvad står der i tilskudsbekendtgørelsen?

Tilskudsbekendtgørelsen beskriver blandt andet hvordan der kan ansøges om godkendelse til tilskud, hvilke krav der gælder til arealer, lokaler og inventar, krav vedrørende højskolens vedtægter, hvordan man opgør antallet af årselever, hvilke krav der stilles til kursers format og indhold samt øvrige, særlige tilskud fx til særligt prioriterede elevgrupper. 

I forlængelse af tilskudsbekendtgørelsen findes desuden tre bilag:

  • Standardvedtægt
  • Skema med stamoplysninger
  • Bestyrelsens erklæring om habilitetskrav 

Find Bekendtgørelse om tilskud m.v. til folkehøjskoler hos Slots- og Kulturstyrelsen

Hvad skal man leve op til, for at få tilskud?

Som godkendt folkehøjskole er man berettiget til at modtage tilskud, så længe man lever op til lovens krav, som beskrevet i Lov om folkehøjskoler og tilskudsbekendtgørelsen.

Find Lov om folkehøjskoler hos Slots- og Kulturstyrelsen

Finansloven bestemmer tilskuddets størrelse

Tilskuddets størrelse fastsættes på finansloven og det gældende takstkatalog, der er en oversigt over takster pr. årselev og mindste ugentlige egenbetalinger.

Læs om finansloven

Find takstkatalog hos Slots- og Kulturstyrelsen (højremenu)

Ofte stillede spørgsmål

Hvis højskoleopholdet indgår i en aktiveringssammenhæng, skal kommunen også betale statstilskudsandelen til højskolen. Dette gælder således, hvis eleven er på kontanthjælp, starthjælp, under forrevalidering, får sygedagpenge m.v.

Læs mere om elevstøtte