Barsel

Pædagogisk personale er omfattet af aftalen mellem finansministeriet og centralorganisationerne vedrørende barsel, adoption og omsorgsdage efter ansættelsesbekendtgørelsens § 21. Teknisk administrativt personale kan være omfattet, hvis der er en aftale omkring dette - Typisk gennem en kontrakt. FFD har udarbejdet et ugeskema, der overskueliggør rettighederne til de ansatte. Denne udspringer af Moderniseringsstyrelsens vejledning på barselsområdet.

FFD anbefaler til at der laves en skriftlig barselsplan mellem medarbejder og højskolen. Herved er der klarhed over hvilke perioder medarbejderen er væk, om det er med løn eller på barselsdagpenge, om der sker udskydelse eller forlængelse af forældreorlov, afholdes der ferie i forlængelse af osv.

Der findes frit tilgængelige barselsberegnere på internettet der kan hjælpe med at danne overblik over barselsvilkårene for far og mor, samt konkret lave en barselsplan.

Ugeskema ved barsel

Barselsvejledningen 2012