Anciennitet og lønindplacering

Når man ansættes som lærer på en folkehøjskole, sker den lønmæssige indplacering i forhold til de 4 basisløntrin ud fra den anciennitet, man medbringer fra tidligere højskolerelevant beskæftigelse.

Fuld anciennitet

Ifølge Ansættelsesbekendtgørelsen § 6, stk. 6 skal der tildeles anciennitet for fx undervisning ved ’højere læreranstalter, i folkeskolen og ved folkehøjskoler og efterskoler’. Der tildeles fuld anciennitet ved mindst 15/37 beskæftigelse, og ancienniteten opgøres i hele antal måneder. Har man haft flere samtidige deltidsansættelser, kan de med hensyn til ancienniteten sammenlægges.

Anciennitet for praktisk arbejde

Ud over den pligtige anciennitetstildeling ud fra tidligere undervisningsforløb, kan en højskole desuden vælge at tildele op til halv anciennitet for forudgående praktisk arbejde, der er relevant for den kommende undervisning. Fx til skuespillere og journalister der skal undervise i henholdsvis teater og journalistik.

Der er ingen uddannelseskrav på højskolerne, så indplaceringen på de 4 basisløntrin sker alene ud fra anciennitet.

Ofte stillede spørgsmål

Læs om