Analyser og undersøgelser

Med jævne mellemrum laver FFD analyser af forskellige personalegruppers løn- og ansættelsesforhold. De seneste kan ses herunder.

Teknisk Administrativt Personale

Lærere og forstandere

 

 

 

Opdateret 27. juni 2018