Afbrydelse af kursus

Hvis man på et kursus på mere end 12 uger ønsker at være borte fra skolen i en længere periode end ekskursionsreglerne muliggør, kan man afbryde opholdet undervejs, og genoptage kurset efter hjemkomsten.