Årshjul

Her kan du hente et årshjul, der giver overblik over faste frister og opgaver i forbindelse med højskoledrift.

Overblik over FFD's frister og opgaver lokalt

Årshjulet giver overblik over mange af FFD's ansøgningsfrister, deadlines for regnskaber og reguleringer, bestyrelsesarbejde mv. Disse opgaver fremgår af den næsteinderste ring. I den yderste, lyseblå ring, kan du tilføje de opgaver, der er vigtige at huske på netop din højskole. 

 

Årshjulet som pdf 

Hvis du downloader årshjulet som pdf, kan du printe det ud og tilføje egne opgaver i hånden.

Hent årshjul som pdf

 

Årshjulet som powerpointfil

Hvis du ønsker at redigere årshjulet på computeren, kan du hente denne powerpointfil.

Det kræver lidt tålmodighed at forstå hvordan "Solstrålediagrammet", som årshjulet er bygget op som, fungerer.

Download filen, dobbeltklik på selve diagrammet, klik på "Diagramdesign" i øverste bjælke og herefter på "Rediger data". Her kan du tilføje opgaver i de felter i kolonne C, hvor der nu står et kolon.

Hvis du skal tilføje flere opgaver, end der er plads til, så vær opmærksom på, at tallene i kolonne D angiver vægtningen, altså størrelsen på feltet. Tallene ud for månederne skal give 30 i alt. Dvs. hvis der er to opgaver i en måned, så skriver du 15 og 15 i kolonne D. Hvis der er tre opgaver i en måned, så skriver du 10, 10 og 10 i kolonne D. Prøv dig frem!

Hent årshjul som redigérbar powerpointfil

Ofte stillede spørgsmål

Læs om