Undervisningspakke om populisme i Europa

Dette materiale er en undervisningspakke om populismens natur og konsekvenser. Med materialet kan I på jeres højskole afholde en temadag om den voksende populisme i Europa og polariseringen i den europæiske flygtningedebat og involvere eleverne i afholdelse af et lokalt borgermøde.

Lige nu oplever vi en stigende tillidskrise mellem politikere og vælgere i hele Europa samt en større polarisering internt i de europæiske befolkninger. Politisk manipulation, populisme og styrede medier er med til at forværre denne kløft og mistillid. Derfor har FFD, med støtte fra Europanævnet, udarbejdet et undervisningsmateriale der netop sætter fokus på disse tematikker.

Nederst her på siden kan du downloade lærervejledning, invitation, rollepapirer, navneskilte, vejledning til planlægning af borgermøder og et dokument med nøglebegreber og kilder – på både dansk og engelsk.