Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Vi søger unge med flygtningebaggrund, der vil fortælle deres personlige historier live

Til et nyt debat- og oplysningstiltag initieret af Folkehøjskolernes Forening søges unge som:

 • Er under 30 år (gerne under 25)
 • Er efterkommere af forældre, der er kommet til Danmark som flygtninge, eller selv er kommet til Danmark som flygtninge
 • Taler flydende dansk eller engelsk
 • Har en personlig historie som de har lyst til at arbejde med, så den bliver til en stærk, mundtlig fortælling
 • Har lyst til og mod på at fortælle live for et publikum
 • Kan afsætte uge 42, som for de fleste er efterårsferie (16. – 21. oktober), til at deltage i et undervisnings-/træningsforløb samt nogle fortælleaftener i løbet af vinteren 2017/ foråret 2018

Projektet kort

En række unge med flygtningebaggrund/ efterkommere af flygtninge bliver gennem et undervisningsforløb i oktober 2017 klædt på til at fortælle personlige historier, der kan være med til at nuancere flygtninge- og integrationsdebatten i Danmark.
Fortællingerne bliver fortalt live på en scene for et større publikum og optaget samme aften for derefter at komme endnu flere til gode i form af podcasts. Inspireret af det amerikanske succeskoncept The Moth er det personlige fortællinger – de ’ualmindelige historier fortalt af almindelige mennesker’ – der er kernen i projektet.
Projektet skal være med til at underbygge højskolernes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse ved at give unge en stemme med udgangspunkt i deres personlige fortællinger om de emner, der ligger dem mest på sinde.

Praktisk

 • Deltagerne får dækket alle omkostninger til transport, kost og logi, og undervisningsforløbet er gratis.
 • Undervisningsforløbet finder sted i uge 42 (16. – 21. oktober) på en højskole. Hvilken højskole det bliver, vides ikke endnu.
 • Deltagerne skal kunne afsætte 5-6 dage til undervisningsforløbet, hvor hele holdet bor på højskolen med alt, hvad der hører med af fællesspisning, socialt samvær og et intensivt læringsforløb
 • For at få en mangefacetteret sammensætning af forskellige historier, der kommer så godt rundt om flygtninge- og integrationsdebatten som muligt, vil der muligvis være en udvælgelsesprocedure blandt de interesserede.
 • Projektet er finansieret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Kender du en?

Kender du et ungt menneske under 30 år (gerne under 25 år), for hvem det kunne være relevant? Så send endelig en mail til Evelina Gold eller opfordr vedkommende til at skrive til os på eg@ffd.dk.