Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Temapakke om populisme i Europa

Hent temapakken fra FFD om populismens natur, konsekvenser og hvordan man forholder sig til den. Med materialet kan I på jeres højskole afholde en temadag om polarisering i den europæiske flygtningedebat og involvere eleverne i afholdelse af et lokalt borgermøde.

Lige nu oplever vi en stigende tillidskrise mellem politikere og vælgere i hele Europa samt en større polarisering internt i de europæiske befolkninger. Politisk manipulation, populisme og styrede medier er med til at forværre denne kløft og mistillid. Derfor har FFD, med støtte fra Europanævnet, udarbejdet et undervisningsmateriale der netop sætter fokus på disse tematikker.

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Temadagen er bygget op som et rollespil om populisme i Europa. Spillet fører eleverne igennem en højniveaukonference arrangeret af Europa-Parlamentet, og eleverne skal her prøve af på egen krop, hvordan populisme spiller ind i en demokratisk debat og kan påvirke evnen til at nå frem til kompromisser og holdbare løsninger. 

Den anden del af temapakken tilbyder refleksionsspørgsmål og inspiration til hvordan man planlægger et dialogisk og demokratisk borgermøde inspireret af de erfaringer, man har gjort sig i rollespillet og principperne fra frirumsdebatterne.

Højskolerne som samlingssted for den demokratiske samtale

Mange demokratiske debatter er blevet til konfliktbaserede konkurrencer med en vinder og en taber. Det handler sjældent om at nå til en reel forståelse af hinandens synspunkter og på den baggrund udarbejde konkrete løsninger.

Demokrati handler ikke kun om at lytte og samtale, men også om at reflektere over andres og egne holdninger og at fremtænke nye initiativer - for det fælles bedste.

Højskolerne har en tradition for at bidrage til den nuancerede og velinformerede demokratiske samtale mellem mennesker med forskellige baggrunde, holdninger og herkomst.

Derfor kan vi gøre et fælles forsøg på at agere alternativ til populismen i en politisk debat, som ofte farer afsted i et hæsblæsende tempo uden tid til åndelighed eller refleksion.

Deltagende højskoler 

Følgende 13 højskoler rundt omkring i landet har engageret sig og arrangerer og afholder borgermøder for lokalsamfundene henover efteråret 2017: Kalø, Krogerup, Nordfyns, Silkeborg, Suhrs, Jaruplund, Vejle Idrætshøjskole, Grundtvigs, Vrå, Den Rytmiske, Snoghøj, Rønde og Uldum.

Højskolerne fremmer dermed den nuancerede debat om EU-emner og understreger, at højskolernes ånd og formål fortsat spiller en helt central rolle i det offentlige rum.

Tilmelding

Din højskole kan stadig nå at være med. Vil du høre mere eller tilmelde din højskole? Kontakt international konsulent, Sara Skovborg Mortensen, sam@ffd.dk/21192882.