Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Elevstatistik

Hvor mange elever går på de danske højskoler? Hvordan har udviklingen været de seneste år? Her kan du finde statistik og oplysninger om højskoleelever og -kursister.

Antal kursister siden 2006*

Status, marts 2016

I 2014/15 var der samlet set godt 44.150 kursister på et højskoleophold i Danmark. Mere end 9.000 var på et langt ophold, mens det skønsmæssigt var ca. 25.000, der deltog i et af skolernes sommerkurser. Resten er fordelt på årets øvrige korte kurser.

Tal fra baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Undervisningsministeriet og Højskolernes Hus viser udviklingen i antallet af elever på landets højskoler siden 2006/07.

 

Lange kurser**

Kurser af mere end 12 ugers varighed.

2006/07        7.332
2007/08        7.487
2008/09        7.964
2009/10        8.210
2010/11        8.405
2011/12       
8.909
2012/13        9.142
2013/14        9.073
2014/15        9.543

 

Ugekurser / sommerkurser

Kurser af én uges varighed - herunder sommerkurser, julekurser mm.
 
2006/07        37.201
2007/08        34.880
2008/09        35.920
2009/10        34.606
2010/11        33.356
2011/12        30.051
2012/13        29.087
2013/14        28.348
2014/15        28.373

* Elevtallet på landets højskoler opgøres i såkaldte "årselever" (svarer til én elev i 40 uger), der ikke kan omregnes direkte til antal hoveder. Derfor baserer tallene sig på en omregning og er cirkatal.
** Tallet er beregnet ud fra en gennemsnitlig kursuslængde på 18 uger. Tallene for skoleårene 2011/12 og 2012/13 kommer fra Danmarks Statistik.
 

 


Øvrig elevstatistik

Hvert år udarbejder Lange Analyser en årsstatistik, der også indeholder oplysninger om elevfordeling på højskoletype, køn mv. 

Download årsstatistik for højskolerne 2016 som pdf

Download årsstatistik for højskolerne 2015 som pdf