Elevstatistik

Hvor mange elever går på de danske højskoler? Hvordan har udviklingen været de seneste år? Her kan du finde statistik og oplysninger om højskoleelever og -kursister.

Antal kursister siden 2012

Status, august 2017

I 2015/16 var der samlet set godt 44.547 kursister på et højskoleophold i Danmark. Alle tal er hentet fra Statistikbanken / Danmarks Statistik.

Lange kurser

Kurser af mere end 12 ugers varighed.

2012/13        9.276
2013/14        9.293
2014/15        9.733
2015/16        9.966

 

Ugekurser / sommerkurser

Kurser af én uges varighed - herunder sommerkurser, julekurser mm.

2012/13        34.374
2013/14        32.093
2014/15        35.038
2015/16        34.581

 

 


Øvrig elevstatistik

Hvert år udarbejder Lange Analyser en årsstatistik, der også indeholder oplysninger om elevfordeling på højskoletype, køn mv. 

Download årsstatistik for højskolerne 2016 som pdf

Download årsstatistik for højskolerne 2015 som pdf