Om naturvidenskabelig dannelse

Naturvidenskabelig dannelse er i dag en forudsætning for demokratisk deltagelse i den offentlige debat og vedrører en bred indsigt i livets og fællesskabets udfordringer. På højskolerne arbejder vi med dannelsen i forskellige fag og aktiviteter.

Hvorfor naturvidenskabelig dannelse?

Når vi i nyhedsmedier hører, ser eller læser om masseødelæggelsesvåben, om miljøproblemer, om bærerdygtighed og om finanskriser, undgår vi ikke at blive konfronteret med indslag, der i større eller mindre omfang refererer til naturvidenskabelig viden. Naturvidenskabens sprog og principper er globalt forankret og vinder genklang i Kina såvel som i Danmark. Det naturvidenskabelige område kan derfor også vise sig at være interessant for højskoler, der på nye måder ønsker at løfte hovedsigtet: Folkelig oplysning, livsoplysning og demokratisk dannelse.