Naturvidenskabelig dannelse på højskoler

Naturvidenskabelig dannelse på højskoler er et netværk af højskoler, der arbejder med natur, videnskab og dannelse. Naturvidenskaben er en vægtig del af højskolernes kulturhistorie og tradition, og står centralt i forståelsen af, men også udviklingen af, højskolernes dannelsesbidrag gennem fx nye fagudbud og eksternt samarbejde.

Om naturvidenskabelig dannelse

Netværk af højskoler

Aktiviteter

Eksternt samarbejde