Netværk af højskoler

I løbet af 2018 inviterer FFD til netværksdannelse blandt højskoler, der på forskellig vis arbejder med natur, videnskab og dannelse.

Kommende netværksmøder og kurser kan ses her

Formål med netværket

I løbet af 2017 og 2018 danner vi et netværk af højskoler, der fokuserer på naturfaglig dannelse i forskellige former. Ambitionen hermed er at konsolidere, styrke og udvikle forståelsen af højskolerne som væsentlige aktører i spørgsmål vedrørende naturvidenskabelig dannelse. Kort fortalt er formålet:

  • Konsolidere allerede eksisterende indsatser
  • Styrke indsatsen skolerne i mellem
  • Inspirere til ny praksis
  • Oprette nye fag
  • Tiltrække nye elevgrupper
  • Udvikle samarbejder med andre aktører (fx uddannelses-, vejlednings- og forskningsinstitutioner)

Deltagelse i netværket

Alle højskoler er inviterede til at deltage i netværket, også selvom man for nuværende ikke har særlige naturfagligtligt rettede aktiviteter, men blot vil snuse lidt til området. Deltagelse betyder, at man får mulighed for at præge aktiviteter inden for dette felt, og således er med til at præge projektets retning. Kontakt os, hvis du vil høre mere.

 

undefined