3 ugers højskolekursus med dansk og matematik

I 2019 afholdes der 5, 3 ugers kurser

Intensive Læringsforløb er for unge uden ungdomsuddannelse, der drømmer om at komme et skridt nærmere et videre uddannelsesforløb. Foruden et fajligt løft i dansk og matematik, giver højskolekurset en lang række uforglemmelige oplevelser og en masse nye venner

Læs mere om satspuljeprojektet Intensive læringsforløb

3 ugers kurser i 2019

17. marts - 6. april 2019: Ungdomshøjskole ved Ribe

11. maj - 31. maj 2019: Vrå Højskole

22. juni - 12. juli 2019: Vrå Højskole

13. juli - 2. august 2019: Vrå Højskole

14. juli - 3. august 2019: Højskolen Snoghøj

Læs mere om kurserne

 

Optagelse og ansøgning

For at blive optaget på kurset med støtte fra satspuljemidlerne kræver det, at der udarbejdes en motiveret ansøgning. Jf. målgruppebeskrivelsen for om eleven opfylder denne.

Vi anbefaler, at eleven bruger noget tid på ansøgningen, da det har stor betydning for, hvordan vi bedst planlægger det intensive forløb.

Ligeledes er der i ansøgningsskemaet mulighed for, at der kan gives en kommmentar/ beskrivelse fra vejleder, kontaktperson, lærer etc., samt mulighed for at vedlægge eventuelle relevante dokumenter.

Ansøg om deltagelse på efterårets kursus

Hvad koster det

Kurset er åbent for alle, der ønsker det 3 ugers sommerhøjskolekursus ”Intensive læringsforløb på højskole”. Det koster fra 4.500 kr. at deltage i kurset.

Prisen på 4.500 kr. er muliggjort gennem tilskud fra satspuljemidlerne. For at eleven kan få denne pris forudsættes det, at eleven har skrevet en ansøgning og fået denne imødekommet af den højskole, hvor eleven ønsker at tage det intensive forløb.

Der er i særlige tilfælde, og ved en individuel konkret vurdering, mulighed for at søge tilskud til dele af egenbetalingen. Ansøgning om nedbringelse af egenbetalingen rettes til den skole, eleven ønsker at starte på.

Deltagelse i kurset uden imødekommen ansøgning

Projektet er støttet af satspuljemidler, som har gjort den lave egenbetaling på 4.500 kr. mulig. Ønsker en elev at deltage i kurset ”Sommerhøjskole med Intensive læringsforløb” uden at have fået bevilget en ansøgning, er prisen 11.000 kr. for det 3 ugers højskolekursus.