Ansøgning


Ansøgningsprocessen

For at blive optaget på sommerhøjskole med intensive læringsforløb med støtte fra satspuuljemidlerne kræver det, at der udarbejdes en motiveret ansøgning. Jf. målgruppebeskrivelsen for om eleven opfylder denne.

Ansøgningsskemaet udarbejdes af eleven og sendes derpå til den skole, eleven ønsker at tage et intensivt læringsforløb på.

Egå

Ansøgningsskema Egå Ungdomshøjskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Egå Ungdomshøjskole for elever under 18 år. 

Rønde

Ansøgningsskema Rønde Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Rønde Højskole for elever under 18 år. 

 

Vrå 

Ansøgningsskema Vrå Højskole for elever over 18 år. 

Ansøgningsskema Vrå Højskole for elever under 18 år. 

 

Vi anbefaler, at eleven bruger noget tid på ansøgningen, da det har stor betydning for, hvordan vi bedst planlægger det intensive forløb.

Ligeledes er der i ansøgningsskemaet mulighed for, at der kan gives en kommmentar/ beskrivelse fra vejleder, kontaktperson, lærer etc., samt mulighed for at vedlægge eventuelle relevante dokumenter.