Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Globale Undervisningsmaterialer

På globalstory.dk findes et stort kartotek af undervisningsmaterialer, som er udarbejdet specielt til højskolelærere, der arbejder med det globale aspekt i undervisningen.

Introduktion til materialet

Det globale undervisningemateriale er udarbejdet af FFD og findes under fanen  "Lecture Inspiration"  på    globalstory.dk.  

Materialet er lavet til jer lærere, der arbejder med det globale aspekt i undervisningen. Her på siden kan du læse en kort introduktion til materialet.

Det kræver et password for at få adgang til materialet. Send en mail til password@globalstory.dk for at få tilsendt et password. Materialet er inddelt i 6 kategorier: 3 tematiske og 3 af mere pædagogisk-didaktisk karakter: 

Temamaterialer

De tre tematiske materialekategorier beskæftiger sig med nogle af tidens største udfordringer. De indeholder hver især introduktion til temaet, links til statistik mm., tekster/film/ mm. til analyse og diskussion, samt forslag til konkrete øvelser.

På Flugt:   Verdenssamfundet står over for den største flygtningekrise i nyere tid. Dette undervisningsmateriale giver både faktuel og historisk viden om flygtninge og migration, mulige årsager til, at mennesker flygter, samt indsigt i de politiske debatter.

Bæredygtig omstilling:  Dette undervisningsmateriale giver indblik i klimaforandringer som et globalt problem, der kræver globale løsninger. Debatten kredser om, hvorvidt danskerne har taget den bæredygtige omstilling og adfærd til sig. Derudover introduceres verdensborgeren som en vigtig aktør samt det stigende behov for at tænke vækst og økonomi på en ny måde.

Utopi, samfundskritik og retfærdighed:  Hvordan skaber vi en bedre og mere retfærdig verden for alle? Dette materiale giver eksempler på utopisk tænkning og samfundskritik i Danmark, Europa og i udviklingslande samt konkrete øvelser til at styrke eleverne i at tænke i nye måder at løse samfundsproblemer på.

undefined

Pædagogiske/didaktiske materialer

De tre pædagogiske materialer foreslår både pædagogiske teorier og konkrete didaktiske anvisninger til at arbejde pædagogisk med det globale.

Verdensborgeren:  Materialet giver indsigt i begreberne medborgerskab, globalt medborgerskab, dannelse, uddannelse og verdensborger-begrebet og indeholder derudover tekster om projekter og pædagogiske tiltag til at etablere global medborgerskabsuddannelse.

Rejsen som læringsrum:  Materialet indeholder tekster om kulturforståelser og interkulturel dannelse, konkrete redskaber til at forberede eleverne på studierejsen, etablere møder og samarbejder samt gode råd til, hvordan eleverne i højere grad kan inddrages på studierejserne.

At arbejde projekt- og produktorienteret:  Dette undervisningsmateriale giver dig som underviser inspiration og konkrete værktøjer til at etablere læringsforløb, hvor det at arbejde projekt- og produktorienteret er i fokus.

Mere information om materialerne findes i denne folder .

Baggrund

Materialet er blevet udviklet med udgangspunkt fra de inputs, som vi fik fra de 11 højskolelærere, der deltog på et udviklingsseminar på Brandbjerg Højskole i januar 2015. Herefter har projektmedarbejder Maria Palmvang samlet og videreudviklet det.

Vi arbejder løbende på at kvalificere og udvide materialet. Skriv endelig til os på  eg@ffd.dk , hvis du har en god idé, en yndlingstekst, en øvelse eller noget andet, som kan være relevant og til inspiration for andre højskolelærere.

Materialerne er produceret med støtte fra Danida, Europanævnet og Den Internationale Pulje i FFD.

Rigtig god arbejdslyst!